Det företag som inte har en historia att berätta har ingen framtid

Det företag som vill bygga ett starkt varumärke måste titta i backspegeln. Företagens historia är en ideell förening som hjälper företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial. Hit vänder sig både företag och forskare.

Läs mer om våra tjänster

 

Information om bemanning av arkivet

Styrelsen för Företagens historia har beslutat att från och med 2018-07-01 anlita Centrum för Näringslivshistoria för bemanning av arkivet. Arkivet håller öppet tisdag-torsdag kl 9-16 varje vecka. Övrig tid bokas enligt överenskommelse.

Samtliga kund- och forskarförfrågningar ställs tills vidare till e-postadressen kontakt@foretagenshistoria.se

Vänligen, Styrelsen

Kvalitetskontroll

En kvalitetsrevision av Företagens historia utfördes i december 2012 av Jennifer Watson från Quality Executive – QP Watson Ltd England. Resultatet blev väldigt bra, det gjordes inga observationer i något av de granskade områdena: våra lokaler, dokumenthantering liksom arkivförvaring.

approved 3

 

 

Vi hjälper dig att bevara och berätta ditt företags historia

Carin 1Carin Bergh Wihed
Ordförande i föreningen Företagens historia.

Comments are closed.