Årsmöte den 26 maj 2020

Medlemmarna i föreningen Företagens historia kallas härmed till årsmöte tisdag den 26 maj kl. 16:00. P.g.a. Covid-19 kommer mötet att hållas på distans via mötesapplikationen Zoom.

Vänligen anmäl deltagande i årsmötet till kontakt@foretagenshistoria.se senast den 20 maj. Länken till årsmötet kommer att skickas ut via e-post till anmälda deltagare några dagar innan årsmötet.

 

Det företag som inte har en historia att berätta har ingen framtid

Det företag som vill bygga ett starkt varumärke måste titta i backspegeln. Företagens historia är en ideell förening som hjälper företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial. Hit vänder sig både företag och forskare.

Läs mer om våra tjänster

 

Information om bemanning av arkivet

Styrelsen för Företagens historia har beslutat att från och med 2018-07-01 anlita Centrum för Näringslivshistoria för bemanning av arkivet. Arkivet håller öppet tisdag-torsdag kl 9-16 varje vecka. Övrig tid bokas enligt överenskommelse.

Samtliga kund- och forskarförfrågningar ställs tills vidare till e-postadressen kontakt@foretagenshistoria.se

Vänligen, Styrelsen

Kvalitetskontroll

En kvalitetsrevision av Företagens historia utfördes i december 2012 av Jennifer Watson från Quality Executive – QP Watson Ltd England. Resultatet blev väldigt bra, det gjordes inga observationer i något av de granskade områdena: våra lokaler, dokumenthantering liksom arkivförvaring.

approved 3

 

 

Vi hjälper dig att bevara och berätta ditt företags historia

Carin 1Carin Bergh Wihed
Ordförande i föreningen Företagens historia.

Comments are closed.