Kallelse till årsmöte 10 augusti 2018

Medlemmarna i Föreningen Företagens historia kallas härmed till årsmöte fredagen den 10 augusti klockan 16.00 på Park Inn by Radisson, Storgatan 30 i Uppsala.

Anmäl deltagande i årsmötet senast den 3 augusti till Carin Bergh Wihed på carin.bergh.wihed@gmail.com eller 0706-160736.

/Styrelsen

Förstärkt bemanning under sommaren

För att stärka bemanningen framöver, då vi drabbats av sjukskrivningar, har styrelsen för Företagens historia beslutat att från och med 2018-07-01 inleda ett samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

www.naringslivshistoria.se

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Det företag som inte har en historia att berätta har ingen framtid

Det företag som vill bygga ett starkt varumärke måste titta i backspegeln. Företagens historia är en ideell förening som hjälper företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial. Hit vänder sig både företag och forskare.

Läs mer om våra tjänster

Kvalitetskontroll

En kvalitetsrevision av Företagens historia utfördes i december 2012 av Jennifer Watson från Quality Executive – QP Watson Ltd England. Resultatet blev väldigt bra, det gjordes inga observationer i något av de granskade områdena: våra lokaler, dokumenthantering liksom arkivförvaring.

approved 3

 

 

Vi hjälper dig att bevara och berätta ditt företags historia

Carin 1Carin Bergh Wihed
Ordförande i föreningen Företagens historia.

Maria Thysell
Arkivarie och arkivchef på Företagens historia

Ulrika Andersson
Arkivarie på Företagens historia

Comments are closed.