Spara, dokumentera och presentera

I mer än tio år har vi hjälpt företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial. Det här är våra tjänster:

SÄKRA ARKIVUTRYMMEN

Historiskt material kan inte återskapas. Hos oss förvarar du dokumenten säkert för 185 kr/hyllmeter/år om du eller ditt företag är medlem i föreningen.

URVAL OCH DOKUMENTHANTERING

Vilka handlingar bör bevaras för att ni på ett mångfacetterat sätt ska kunna visa
er historia? Vilka handlingar kan gallras? Vi hjälper er med arkivstruktur och har
professionell kompetens för urval, dokumenthantering, ordnande och förteck-
nande och sammanställningar.

PRESENTATIONER, UTSTÄLLNINGAR, BÖCKER

Historia visar på trovärdighet, och de historiska dokumenten kan ofta vara
användbara i marknadsföringen, eller vid introduktionen av nyanställda. Vi kan hjälpa er med presentationen av er historia, i till exempel utställningar, böcker och på webbplatser, till mycket konkurrenskraftiga priser.

UTBILDNING OCH KONSULTATION

Som medlem har du möjlighet att anlita våra arkivarier för konsultuppdrag och utbildning inom området arkivering och dokumentation.

Comments are closed.